free web maker

© Copyright 2017 Mobirise - All Rights Reserved

Araç Sigortası

Trafik sigortanızı yaptırdınız mı ? Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olarak adlandırılan "Trafik Sigortası" aracınız ile üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. Kimler yaptırmalı? Karayollarına çıkan tüm motorlu kara taşıtları ile lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekmekte olduğu römork sahipleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflarsigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Mobirise

Konut Sigortası

Başınıza her şey gelebilir. Peki evinizin başına neler gelebilir?
Evinizi ....ve eşyalarınızı; yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar koruyan Konut Sigortaları, sizi evinizle ilgili yüklerden kurtarıyor ve mutluluğunuzu güvence altına alıyor.
Niçin konut sigortası yaptırmalısınız?
İster kiracı ister ev sahibi olalım hepimiz yaşadığımız yer i/evimizi risklere karşı güvence altına almak isteriz. Evinizi birçok riske karşı koruyacak olan dayanak ise Sigorta’dır. Evinizi tüm risklere karşı güvence altına aldığınızda, poliçenizin teminatları kapsamında zararınız karşılanacaktır. Evinizde oluşacak hasarlar sonucunda yatırımlarınızı kaybetmemek için mutlaka konut sigortanızı yaptırmalısınız. Konutunuzu sigortalatarak konut özelliklerinize göre değişen primlerle tüm evinizi hatta eşyalarınızı güvence altına alabilirsiniz.
Kimler yaptırabilir?
İster ev sahibi olun ister kiracı. Herkesin ihtiyaçları düşünülerek oluşturulmuş teminat seçeneklerinden dilediğinizi seçerek evinizi sigortalayabilirsiniz.
Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
Evinizde meydana gelebilecek doğal afet sonucu hasarları veya çeşitli kazalar sonucu oluşacak kayıplarınıza karşı evinizi güvence altına alan paket bir sigorta hizmetidir. Dilerseniz evinizdeki eşyaları da bu poliçe ile teminat altına alabilirsiniz. Ek teminatları da poliçenize dahil ederek evinizdeki bir hasardan dolayı komşunuza verdiğiniz zararlar için de sigorta yaptırabilirsiniz.
Ana teminatlar poliçenizde standart olarak sunulan teminatlardır.
? Yangın
? Yıldırım
? İnfilak
? Dahili Su
? Fırtına
? Yer Kayması
? Sel ve Su Baskını
? Duman
? Hava Taşıtları Çarpması
? Kara Taşıtları Çarpması
? Hırsızlık
? Kar Ağırlığı
? İkametgah Değişikliği Masrafları
? Enkaz Kaldırma Masrafları
? Dolu
? Yakıt Sızması
? Elektrik Hasarları
? Kazaen Kırılma
? Ferdi Kaza
? Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet
? Ray Kulüp Hizmetleri
? Medline Acil Sağlık Hizmeti
Ek teminatlar poliçenizde standart olarak sunulan teminatlar dışında isteğinize bağlı olarak eklenebilecek teminatlardır.
? Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
? Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör.
? Cam Kırılması
1. Deniz Taşıtları Çarpması
2. Kira Kaybı
3. Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu

Mobirise

İşyeri Sigortası

İşyeri Paket Sigortası ile işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak biraraya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. Otomatik teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz. Üstelik Anadolu İşyeri Paket Sigortası, bu kadar geniş güvence kapsamını size çok ekonomik bir çözümle ulaştırıyor.

İşyeri Paket Sigortası kapsamında sunulan teminatları öğrenmek için tıklayınız.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

- Yangın Sigortası Genel Şartları
- Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
- Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları
- Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları
- Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları
- Yangın Sigortası Klozları
- Hasar Durumunda İstenecek Belgeler Klozu
- Anadolu Hizmet “İşyeri” Kitapçığı

Mobirise

Sorumluluk Sigortası

Siz işverenlere özel... İşverenlere düşen sorumluluk çerçevesinde ödenecek tazinatları güvence altına alabilrisiniz. Kimler yaptırmalı? Tüm işverenler Ray Sigorta işveren mali sorumluluk sigortasından faydalanabilir. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşen hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini sigorta şirketi ödemekle yükümlüdür. Tazminat sigorta bedelini geçerse, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli kadarı ödenir. Ana teminatlar poliçenizde standart olarak sunulan teminatlardır. • Bedeni Zararlar (Şahıs Başına-Kaza Başına) Ek teminatlar poliçenizde standart olarak sunulan teminatlar dışında isteğinize bağlı olarak eklenebilecek teminatlardır. • İşe Toplu Gidiş-Geliş • Görev Seyahati • TC Sınırları Dışı • Mesleki Hastalıklar • Manevi Tazminat İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Mobirise

Sağlık Sigortası

Bu ürün, bütçenizi sarsmadan, ani ve beklenmedik durumlara karşı, güvence sağlar. Üstelik anlaşmalı/anlaşmasız kurum ayrımı yapmaksızın, istediğiniz kurumu seçme özgürlüğü tanır. Poliçede belirtilen acil durumlardan biri nedeniyle ortaya çıkmış ve ortaya çıkışıyla tedaviye başvurulması arasında en fazla 12 saat geçmiş olan durumlarda bir sağlık kuruluşuna gidilmesi halinde yapılacak olan ilk müdahale, ilk müşahade, dahili yatış ve ameliyat giderlerini, poliçedeki teminatlar dahilinde karşılar. 0-64 yaşları arasındaki kişiler sigorta kapsamına alınır. Sadece yurt içinde (TC ve KKTC sınırları dâhilinde) geçerlidir. Varlığından haberdar olunmayan doğuştan gelen rahatsızlıkların akut krizlerine ait giderler bu ürün kapsamında ödenir. Poliçe süresi içerisinde1 kez kullanılmak üzere tüm dünya ülkelerini kapsayan 8 günlük Yurtdışı Seyahat Sigortası poliçesini ücretsiz olarak verilir. Yoğun bakım teminatında limit / gün sınırlaması yoktur. Poliçe, yıllık olarak düzenlenir. Acil Durumlar Listesi Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum Zehirlenmeler Trafik Kazası Şuur Kaybıyla Beraber Olan Baş Ağrıları ve Kusmalar Akut Solunum Problemleri Yüksek Ateş (39,5 °C ve üzeri) Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar Akut Batın Yüksekten Düşme Hayati Kazalar, Uzuv Kopması Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi Elektrik Çarpması Ciddi Göz Yaralanmaları Kurşunlanma, Bıçaklanma, Darp Suda Boğulma Donma, Soğuk Çarpması Isı Çarpması Ciddi Yanıklar Akut Masif Kanamalar Omurga ve Alt Extremite Kırıkları Tecavüz Dekompresyon Hastalığı Akut Miyokard Enfarktüsü ve Yatarak Tedavi Gerektiren Ciddi Ritim Bozukluğu Ani Felçler Dış Gebelik Rüptürü Akut Böbrek Yetmezliği Hayvan Isırıkları Diyabetik ve Üremik Koma

Mobirise

DASK Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmanız İçin Gerekenler
Zorunlu Deprem Sigortası kendi geleceğimizi garanti altına almamızın yanı sıra, ülkemizin olası bir depremdeki tazmin hizmetlerinin de güvencesidir. Bu nedenle birey olarak hepimizin sosyal sorumluluğu olarak görülmelidir.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

Sigortalının
Adı
Adresi
Telefonu
Cep Telefonu
T.C. Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)
Sigortalanacak Binanın:
Açık Adresi
Tapu Bilgileri
İnşa Yılı
Yapı Tarzı
Toplam Kat Sayısı
Hasar Durumu
Meskenin (Dairenin):
Brüt Yüzölçümü (m2)
Kullanım Şekli
Hatırlatmak isteriz ki, Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır.

Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

Mobirise

ÇAM SİGORTA KURUMSAL

Acenteliğimiz 1995 yılında kurulmuş olup T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı uygunluk belgesi sahibidir ve (G08528 – 19AG) Levha numarası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne kayıtlıdır.
ÇAM Sigorta Aracılık Hiz., EURO SİGORTA, AK SİGORTA, GÜNEŞ SİGORTA, MAPFRE GENEL SİGORTA, ANADOLU SİGORTA, KORU SİGORTA, AXA SİGORTA ve YAPI KREDİ SİGORTA acentesi olarak faaliyet sürdürmektedir.
Bir aile firası olan ÇAM Sigorta Aracılık Hiz. müşterilerini de aile olarak görerek ilişkilerini ticari anlayış ile değil , dost arkadaş samimiyeti ile hizmet vermektedir.

“Hedefimiz, tüm çalışanlarımızla sektörde organizatör ve liderlik konumuna erişmek.
Ticari Liderlik;
Tüketicilerimiz ve müşterilerimiz için daima uygun fiyat ve ürün tedariği sağlayarak bu alandaki yerimizi sağlamlaştırmak.
Sürdürülebilir Hizmet;
Özellikle sürdürülebilir hizmet ve müşteri sorumluluğu çerçevesinde, en düşük fiyat ve en yüksek kalite prensibiyle tüm taleplere beklenilenin üstünde cevap vermek..”

“İş Planı ve Operasyonellik;
Sektörümüzdeki yeniliklerin ve iyileşmelerin sürekli olarak olumlu bir çizgide artırımını sağlayacak yenilikçi ve değişimci kültürü bünyemize entegre etmek.

İş Sürekliliği;
Değişmez misyonumuz, sektürümüzdeki süreklilik ve canlılığın uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlamak ve tüm müşterilerimize bu bilincin rahatlığını ve huzurunu vermek...”

SAYFAMIZI PAYLAŞIRMISINIZ

İLETİŞİM

0212 656 32 24
0538 294 98 03
info@camsigorta.com.tr

Hürriyet, Cumhuriyet Cd. No:43, 34212 Bağcılar/İstanbul